Fietsstad Houten verwijdert fietsverbinding tussen Wagenhoeve en Weerwolfspad

kaartje

Misschien is het u opgevallen dat afgelopen vrijdag 26 juli 2019 de fietsverbinding van de Wagenhoeve naar het fietspad Weerwolfspad is verwijderd en dat er nu een aarden veldje ligt.
Met enkele medebewoners van de Wagenhoeve en omgeving maken wij als Fietsersbond ernstig bezwaar tegen het weghalen van deze fietsverbinding.

Wij vinden dat een handige verbinding is weggehaald die altijd goed gefunctioneerd heeft. Dit leidt tot onnodig omrijden voor fietsers.
Bovendien komt het weghalen de veiligheid van fietsers niet ten goede, omdat die nu verplicht zijn zich in de bocht te mengen met autoverkeer. Verder verwachten wij dat men toch over het groen of over het trottoir zal gaan rijden.

overzicht oude situatie
Dit was de situatie tot 26 juli.

Geschiedenis
De fietsverbinding Wagenhoeve – fietspad bestaat al 38 jaar. Er is daar volgens de omwonenden nooit iets gevaarlijks gebeurd.

Na aandringen van de Fietsersbond zijn een paar jaar geleden ruim 300 paaltjes en betonblokken van de Houtense fietspaden gehaald, omdat die kunnen leiden tot enkelzijdige ongevallen. Het was en is de bedoeling om ook in de wijken nog zoveel mogelijk paaltjes weg te halen.
Een oplettende burger maakte de gemeente al in 2015 attent op het ‘vergeten’ paaltje bij de Wagenhoeve. Afgelopen mei werd het paaltje weggehaald. De gemeente bedacht toen dat er nu wel eens een auto door de verbinding zou kunnen rijden en dat daarom de hele doorsteek maar moest verdwijnen. Natuurlijk gebeurt dat niet: er is geen enkele reden voor auto’s om de fietsverbinding te gebruiken; er valt niets af te snijden. Een auto die vanaf de Wagenhoeve af slaat, komt al gauw bij een massieve paal aan het einde van het fietspad. Bovendien stond er altijd nog een bord ‘Fietspad’.

Als argumenten worden verder door de gemeente aangevoerd:
– Ontstening. Natuurlijk juichen wij ontstenen oftewel groen maken toe, maar een paar m2 zet weinig zoden aan de dijk. Bovendien zijn er overal al grasbermen langs het Weerwolfspad.
– Verkeersveiligheid. Dit argument klopt niet: de oude situatie was niet onveilig. In Houten zijn honderden van dit soort doorsteekjes/verbindingen van wijk naar fietspadennet, zonder dat dit problemen oplevert. Bij het weghalen van de andere ruim 300 paaltjes en betonblokken bleek het evenmin nodig om fietsverbindingen op te heffen. In de nieuwe situatie moet je met (bak)fiets allerlei bochten maken en je mengen met het autoverkeer voor je kan afslaan op het fietspad. In de nieuwe situatie zullen fietsers ook ongetwijfeld via het groen of het trottoir naar het Weerwolfspad gaan rijden.

De gemeente overlegt over veel fietszaken met de Fietsersbond, maar in dit geval werd het plan ons simpel medegedeeld. De alsnog ingediende bezwaren van de Fietsersbond en van bewoners werden terzijde geschoven met de opmerking: ‘We gaan er vanuit dat de situatie snel zal wennen!’
Wij verbazen ons er over dat de omwonenden niet te voren om hun mening is gevraagd.

En nu
Wij vinden dat de gemeente deze zaak verkeerd behandeld heeft en de situatie voor fietsers onnodig verslechterd is. Laat de gemeente de verbinding herstellen! Bij andere de 300 weggehaalde paaltjes zijn ook geen fietsverbindingen opgeheven. Dat doet een Fietsstad niet.
Er zijn zelfs mogelijkheden om en de fietsverbinding te herstellen en een deel te ontstenen.
Dinsdag jl. hebben wij als Fietsersbond bij de omwonenden een brief bezorgd over de gang van zaken. Wij vinden de mening van de omwonenden het belangrijkst, want zij zijn gebruikers.
In een antwoordformulier leggen wij de vragen voor: Wilt u dat de fietsverbinding hersteld moet worden? Of wilt u liever geen fietsverbinding, maar gras? Of maakt het u niet uit?
Met de informatie van de bewoners willen we het gesprek met de gemeente weer aangaan.

nieuwe situatie
Zo ligt de situatie er nu bij.

Categorieën