Zienswijze Fietsersbond Houten op Bestemmingsplan Nieuw Wulven

kaart verbetering fietsbereikbaarheid Nw Wulven

Fietsersbond Houten reageert op het bestemmingsplan Nieuw Wulven. We zien veel aandacht voor de autobereikbaarheid en helaas maar weinig voor de fiets.

Goede fietsverbinding voorwaarde voor horeca Nieuw Wulfsebos

 

De Fietsersbond Houten is geen voorstander van grootschalige horeca in het Nieuw Wulfsebos. Als die er toch moet komen, zorg dan ten minste voor een comfortabele fietsverbinding. De extra afslag voor auto’s vanaf de Rondweg is niet van deze tijd en past zeker niet bij fietsstad Houten. Hieronder het standpunt van de Fietsersbond Houten, waarmee is ingesproken tijdens het Ronde Tafel Gesprek (RTG) van 15 oktober 2019.

 

In het Coalitieakkoord staat: Als Fietsstad van Nederland geven wij prioriteit aan de fiets!”.

Het bestemmingsplan Nieuw Wulven is in veel opzichten gebaseerd op het achterhaalde ‘auto-denken’. Dat is op zich niet zo vreemd, de eerste initiatieven dateren van 2012. Bos Nieuw Wulven is aangelegd voor de bewoners van Houten, Bunnik en Utrecht-Oost.  Toen betekende dat auto-bereikbaarheid en autoparkeer-voorzieningen.  Gelet op het College-akkoord en het actuele provinciale mobiliteitsbeleid zou nu het primaat bij de fiets liggen. Het plan voorziet in een aansluiting voor auto’s vanaf de Rondweg. En in een groot parkeerterrein. Hier tegenover staan onaantrekkelijke fietsverbindingen en slechts 90 parkeerplekken voor fietsers. Volgens de Fietsersbond staat dit haaks op ‘prioriteit aan de fiets’.

De fietsbereikbaarheid komt slechts marginaal aan de orde. Volstaan wordt met de constatering dat de nieuwe voorzieningen veilig bereikbaar zijn via de routes vanaf Marsdijk, Binnenweg en Spoorhaag. Er wordt aan voorbijgegaan dat fietsers vanaf de Spoorhaag een eind moeten omrijden. De ervaring dat leert dat ‘omfietsen’ al gauw een stevige belemmering vormt.

Het voorstel van de Fietsersbond om de route naar de horecavoorziening te verkorten via een afslag door het Drasbos over een bestaand voetpad, is helaas afgewezen. Argument:  Een extra fietsaansluiting tast de natuurwaarden aan. Vreemd, er ligt al een wandelpad!

Fietsen wordt mede ontmoedigd doordat de horecavoorziening ook ‘s avonds geopend is en de fietspaden niet verlicht zijn. Dat maakt omfietsen door het donkere bos zeer onaantrekkelijk en nodigt extra uit tot autogebruik. De Fietsersbond doet een dringend beroep om de fietsbereikbaarheid ook infrastructureel te verbeteren!

De Fietsersbond vindt de verhouding tussen 70 autoparkeerplekken,  op termijn 100, en 90 fietsparkeerplekken scheef. Volgens de huidige horecaparkeernorm – 15 autoplekken voor elke 100 m2 horecaruimte – zou een aantal van 60 parkeerplekken voldoende moeten zijn.

De Fietsersbond vindt het vreemd dat wordt afgeweken van de parkeernorm.

De Fietsersbond stelt voor de parkeervoorzieningen van auto’s en fietsers beter in balans te brengen: 60 autoparkeerplekken bij voorkeur met betaald parkeren, tegenover 150 fietsparkeerplekken met kwaliteit Fietsparkeur. Hiermee wordt ook een duidelijk signaal gegeven dat Houten een Fietsstad is en prioriteit geeft aan de fiets.

We rekenen er op dat de politieke partijen dit oordeel zullen steunen en er bij het College op zullen aandringen om het bestemmingsplan op deze twee punten aan te passen.

kaart verbetering fietsbereikbaarheid Nw Wulven

Categorieën