Stand van zaken opgeheven fietsverbinding Wagenhoeve – fietspad Weerwolfspad

Wagenhoeve: fietsverbinding of ontstenen?

nieuwe situatie

In de maand augustus hebben veel bewoners van de Wagenhoeve en omgeving gereageerd via de enquête op het afsluiten van hun fietsverbinding naar het fietspad Weerwolfspad. Het overgrote deel van de bewoners (87%) wil dat de fietsverbinding wordt hersteld. De meeste bewoners vinden dat de verkeersveiligheid erop achteruit is gegaan. De Fietsersbond Houten heeft de mening van de bewoners voorgelegd aan de gemeente Houten (afdeling Voorbereiding en Ontwikkeling Beheer) en aan wethouder verkeer Cees van Dalen. Omdat ‘ontstenen’ een argument was om de fietsverbinding op te heffen, stelt de Fietsersbond Houten de bewoners voor om met alternatieve plekken voor ontstening te komen.

Excuses

Op 17 september heeft de Fietsersbond overlegd met de afdeling Voorbereiding en Ontwikkeling Beheer. Het resultaat van het gesprek is, dat de gemeente excuses heeft aangeboden voor de gang van zaken, de gebrekkige communicatie en het zonder raadplegen van bewoners opheffen van de fietsverbinding. Bovendien heeft de gemeente verzekerd dat in de toekomst geen fietsverbindingen of doorsteekjes worden opgeheven zonder overleg met de bewoners en de Fietsersbond Houten. Ook als ontstenen de reden is voor opheffing, zal eerst worden overlegd.

Bekijken

Het opheffen van de fietsverbinding is door de Fietsersbond ook aan de orde gesteld in ons overleg met wethouder Kees van Dalen (Verkeer) op maandag 23 september. Ook de wethouder hebben we geconfronteerd met de uitslag van de enquête waaruit blijkt dat de grote meerderheid voor herstel van de fietsverbinding is. Wij hebben gewezen op de excuses van de gemeentelijke afdeling  Voorbereiding en Ontwikkeling Beheer voor de gang van zaken en op de toezegging van de teamleider de heer Marteijn om een veiliger fietsverbinding te onderzoeken.

Wethouder Van Dalen heeft beloofd nog eens naar de ontstane situatie te zullen kijken en erop terug te komen.

Ontstenen

De gemeente Houten heeft in de gesprekken benadrukt ‘ontstenen’ erg belangrijk te vinden. Door minder stenen, bestrate oppervlakken en meer groen kan bij hevige regenval het water makkelijker weg. De Fietsersbond heeft gezegd het belang van ontstenen in te zien en te verwachten dat ook bewoners dat belangrijk vinden. Maar plekken om te ontstenen moeten wel in overleg worden vastgesteld.

Voorstel

De Fietsersbond heeft de bewoners van de Wagenhoeve en omgeving voorgesteld in hun wijk na te gaan welke plekken voor ‘ontstenen’ in aanmerking komen. De Fietsersbond wil met de bewoners de voorstellen gaan aanbieden aan de gemeente Houten.

Het voorstel:

  • Kijk in uw wijk welke plekken volgens u het meest geschikt zijn om te ontstenen.
  • Maak een zo duidelijk mogelijke beschrijving van de plek.
  • Geef aan waarom het goede plek is om te ontstenen.
  • Maak er één of meer foto’s van.
  • Doe suggesties hoe te ontstenen: een bloemperk, grasperk of anders. En of u bereid bent het te onderhouden.
  • Mail uw voorstellen naar [email protected] of doe ze in de bus bij Kalverhoeve 47.
  • Wij maken een afspraak met de gemeente Houten om (met u) uw voorstellen aan te bieden.

Meer informatie over ontstenen in de gemeente Houten vindt u hier:
https://www.houten.nl/burgers/natuur-milieu-en-duurzaamheid/duurzaamheid/groen/

Categorieën