Fietsersbond Houten in Zienswijze op Ontwerp Ruimtelijke Koers 2040

Maak van Houten 2040 Fietsstad 4.0

logo_Ruimtelijke_Koers

De gemeente Houten heeft de ideeën over Houten in 2040 met vijf duizend extra woningen, vastgelegd in het Ontwerp Ruimtelijke Koers 2040.
De Fietsersbond Houten heeft daarop zijn ZIENSWIJZE ingediend.
Het Ontwerp stelt dat Houten in 2040 een fietsstad is en dat de fietspaden de ‘dragers’ blijven van de stedenbouwkundige opzet en de groenstructuur.
De auto is in Houten ondergeschikt.
Fietsersbond Houten pleit ervoor een stap verder te gaan: maak van Houten een autoluwe stad oftewel Houten Fietsstad 4.0!

Fietsvisie 2040
De Fietsersbond Houten heeft het Ontwerp getoetst aan de Fietsvisie 2040 van de landelijke Fietsersbond en stelt in zijn Zienswijze voor om van Houten een autoluwe stad te maken.
De belangrijkste aanbevelingen:

1. Maak Houten autoluw
Maak van Houten een autoluwe stad waarin autoverkeer actief wordt ontmoedigd. Realiseer hiervoor een maximumsnelheid van 30 km/u binnen de Rondweg, voorrang voor fietsroutes, lage parkeernormen en betaald parkeren, en bezorging met bakfietsen en afhaalpunten.

2. Zorg voor toekomstbestendige fietspaden
Fietspaden zijn tenminste 4 meter breed en toekomstbestendig. De drukke verbindingen met 2-richtingenpaden naar Noordwest en rond het Centrum zijn 5 meter breed (conform CROW-richtlijn).

3. Maximeer de snelheid van fietsers
Op de fietspaden binnen de Rondweg geldt een maximumsnelheid van 25 km/u. Creëer alternatieve doorfietsroutes op plaatsen waar fietspaden en straten gedeeld worden met veel voetgangers, zoals in het Centrum en Oude Dorp.

4. Regel het fietsparkeren
Zorg dat er voor de hele fietsfamilie voldoende parkeerplekken en andere voorzieningen zijn die zijn toegespitst op de locatie.

5. Optimaliseer de regionale verbindingen
Houten Fietsstad 4.0 dient uitstekend door fietsroutes verbonden te zijn met de hele regio, met inbegrip van de woonkernen ’t Goy, Schalkwijk en Tull en ’t Waal. Waar nodig moet Houten zich bij provincie en buurgemeenten inzetten voor het realiseren van deze routes.

Wil je meer lezen over wat we ingebracht hebben? Hier kun je onze hele zienswijze downloaden.

Download het Ontwerp Ruimtelijke Koers 2040 van de gemeente Houten.

Download de Fietsvisie 2040 van de Fietsersbond.

Categorieën