vanwege corona treffen we elkaar digitaal

Jaarlijkse ledenvergadering afdeling Houten

woensdagavond 13 januari 20:00 uur

Als u deze bijeenkomst wilt bijwonen wilt u dan per omgaande een mailtje sturen naar: [email protected]
U krijgt dan tijdig een linkje toegestuurd waarmee u gemakkelijk kunt inloggen. In de mail staat ook een telefoonnummer voor ondersteuning bij het inloggen mocht dat nodig zijn. We hopen u op 13 januari allemaal te kunnen ontmoeten!

• De agenda en vergaderstukken zijn hieronder te lezen en te downloaden
• Opmerkingen en vragen over het Verslag van de vergadering van 2020, over het Jaarverslag 2020, over de financiële stukken 2020 en 2021 en de bestuursbenoeming kunnen alleen schriftelijk via mail aan [email protected]
• Reageren en vragen stellen naar aanleiding van de inleidingen van Arne Schaddelee en Esther van Garderen kan alleen via de chat-functie van het video-programma Teams.
• Het vergaderdeel met de inleidingen wordt opgenomen. Wie dat niet wil, kan de camera uitzetten.
• Tussen verschillende agendapunten zijn enkele korte pauzes.
• Een en ander wordt kort voor de start van de vergadering nog uitgelegd. Log op tijd in, dit kan vanaf 19.45 uur.

Via onderstaande links kunt u de documenten die betrekking hebben op onze ledenvergadering downloaden:

De agenda

Concept verslag ledenvergadering van 22 januari 2020

Het jaarverslag over 2020

De financiële verantwoording over 2020

De begroting voor 2021

De herverkiezing van het bestuur

Algemene Ledenvergadering Fietsersbond afdeling Houten

Beste fietsvrienden,

Allereerst iedereen een gezond en fietsvriendelijk 2021 toegewenst!

In de Nieuwsbrief van 20 december jl. hebben wij u al gemeld dat onze jaarlijkse ledenvergadering wordt gehouden op woensdag 13 januari 2021. Het bestuur van de Fietsersbond afdeling Houten nodigt u van harte hiervoor uit. Gezien de huidige omstandigheden zal de bijeenkomst dit keer digitaal plaats moeten vinden. We kunnen elkaar helaas niet fysiek treffen en ook de traditionele Nieuwjaarsborrel zal dus achterwege blijven. Die borrel houdt u nog van ons te goed, wanneer de gezondheidssituatie dat toe laat.

De bijeenkomst begint om 20.00 uur en u zult tijdig een link worden toegestuurd zodat u gemakkelijk kunt inloggen. Dit kunt u doen vanaf 19.45 uur.

Dit jaar hebben we twee bijzondere gasten uitgenodigd die iets willen vertellen over hun ambities met betrekking tot het fietsen in Utrecht. De nieuwe directeur van de Fietsersbond Esther van Garderen wil graag met onze afdeling kennis maken, en met ons in gesprek gaan over onze fietsplannen voor het komende jaar, tegen de achtergrond van de Fietsvisie 2040 (u herinnert zich noch wellicht het bevlogen verhaal van de vorige directeur Saskia Kluit over deze visie tijdens onze ledenraad van 2019!).

Verder is ook Arne Schaddelee, de gedeputeerde Mobiliteit van de provincie Utrecht (en tevens een plaatsgenoot!) te gast, die ons een toekomstbeeld zal schetsen van de fiets in onze provincie. Verder zal het bestuur aan het begin in het kort verantwoording afleggen van het afgelopen jaar en onze plannen ontvouwen voor het komende jaar.

Categorieën