Houten prettiger, veiliger en gezonder voor fietsers en wandelaars

Voorstellen voor Gemeenteraadsverkiezingen 2022

logo kies FB

Woensdag 16 maart 2022 kunt u stemmen voor de nieuwe gemeenteraad. De Fietsersbond Houten heeft de politieke partijen gevraagd Houten prettiger, veiliger en gezonder te maken voor fietsers en wandelaars. Lees hier onze voorstellen voor verkiezingsprogramma’s:
1. Goede fiets- en voetpaden.
2. Houten autoluw:
Overal binnen de rondweg geldt maximaal 30 km/uur.
Bezorgdiensten gebruiken bakfietsen en er zijn afhaalplekken in winkelcentra.
3. In de centra minder parkeerruimte voor auto’s en meer voor (alle soorten) fietsen.
4. Buiten de kom op wegen zonder vrij liggende fietspaden een maximumsnelheid 60 km/uur. Drukke fietsroutes met autoverkeer inrichten als fietsstraat met een maximumsnelheid van 30 km/uur.
5. Volwaardige doorfietsroutes naar en met de buurgemeenten.

1. Lopen en fietsen

Het is belangrijk dat in heel Houten goede en veilige doorgaande fiets- en looproutes zijn. De fietsroutes moeten geschikt zijn voor alle fietsen met voldoende ruimte voor bijzondere fietsen zoals driewielfietsen, bakfietsen en cargobikes en veilig genoeg voor e-bikes. Fietspaden zijn tenminste 4 meter breed. Op de drukke verbindingen met 2-richtingpaden naar Noordwest en rond het Centrum moeten de paden 5 meter breed zijn. De maximum snelheid is 25 km/u. In de drukke gebieden als Centrum, Castellum en Oude Dorp delen fietsers en voetgangers de openbare ruimte. Fietsers passen als gast hun snelheid aan op plaatsen die vooral bedoeld zijn om te lopen en te wandelen.
Rondom deze drukke gebieden komen vlotte fietsroutes beschikbaar waardoor je als doorgaande fietser vanzelf kiest voor een route om het drukke gebied heen.

2. Autoluw

De bebouwde kom van Houten wordt autoluw met een maximumsnelheid voor voertuigen van 30 kilometer per uur. Hoe minder autobewegingen hoe veiliger. Bevoorrading gebeurt zoveel mogelijk met transportfietsen in plaats van bestelauto’s. Zorg voor afhaalplekken in de winkelcentra en/of aan de rand van de woonwijken.
Verlaag de parkeernorm om te beginnen in de nieuwe wijken en in het Centrum, in Castellum en in het Oude Dorp. Daar geldt parkeren voor vergunninghouders. In nieuw te bouwen wijken zijn er centrale parkeerplekken om straten autoluw te houden. Bij winkels, in parkeergarages en bij sportlocaties geldt betaald parkeren.

3. Fietsparkeren

Zorg voor voldoende fietsparkeergelegenheden van een goede kwaliteit. Veel mensen gebruiken dagelijks hun fiets om naar het station of ov-halte te gaan en vanuit daar verder te reizen. Daarvoor zijn voldoende en goede bewaakte fietsparkeerplekken nodig bij treinstations en ov-haltes.
Bij de aanleg van nieuwe fietsparkeervoorzieningen moet rekening gehouden worden met verschillende soorten fietsen. Voor vrachtfietsen en bakfietsen zijn fietsparkeer-plaatsen met laad- en losplekken belangrijk.
Bij de bouw of verbouw van appartementengebouwen is het voorschrift dat er voldoende (binnen-) parkeerruimte is voor alle soorten fietsen zodat bewoners ook hun driewielfietsen, bakfietsen en andere speciale fietsen veilig kunnen parkeren.
Ontwerp alle nieuwbouwgebieden met de voetganger en de fietser als uitgangspunt. Bewoners en bezoekers kunnen hun fiets voor de woningen parkeren.

4. Buitengebied

Buiten de bebouwde kom geldt een maximum snelheid van 60 kilometer per uur op alle wegen zonder vrij liggend fietspad. Maakt een weg deel uit van een doorgaande fietsroute of bijvoorbeeld een knooppuntroute, richt die dan in als fietsstraat. Auto’s en landbouwvoertuigen zijn dan te gast en er geldt een maximum snelheid van 30 km/u.

5. Regionale verbindingen

Zorg voor uitstekende fietsverbindingen met de hele regio, en natuurlijk met de woonkernen ’t Goy, Schalkwijk en Tull en ’t Waal. Waar nodig zet Houten zich bij provincie en buurgemeenten in voor het realiseren van deze routes. Verder zijn in het buitengebied recreatieve routes van hoge kwaliteit belangrijk.

6. Fietsen stimuleren

Met een pakket maatregelen kan fietsen nog meer worden gestimuleerd. Het doel van de maatregelen is dat in 2025 meer dan 50 procent van alle verplaatsingen binnen de bebouwde kom per fiets gebeurt.
Het gaat onder meer om:
– Fietsbezit. Iedereen in Houten moet een fiets kunnen hebben. Dat geldt ook voor (kinderen van) gezinnen met een laag inkomen en nieuwkomers.
– Fietservaring. Elk kind heeft een fiets en heeft op achtjarige leeftijd genoeg fietservaring opgedaan om zelfstandig en veilig te kunnen fietsen. De fietsroutes naar school zijn veilig. Het wegbrengen met de auto wordt ontmoedigd door zones te maken waarin het op schoolspitstijden verboden is met de auto te komen.
– Fietsactiviteiten. Fietsen wordt gestimuleerd door het organiseren van activiteiten die fietsen voor iedereen mogelijk maken, zoals fietscursussen en het stimuleren van fietsriksja’s, duofietsen, fietsbuddies, fietsclubs en ‘doortrappen’ voor ouderen. Zo kan iedereen die dat wil er samen met anderen op uit trekken.
– Fietsdag. Jaarlijks is er een Houtense Fietsdag om het fietsgeluk samen te vieren. Daarbij staan afwisselend verschillende categorieën van fietsers centraal, zoals fietsende kinderen en jeugd, ouderen, woon-werk fietsers, dagelijkse en boodschappen fietsers, sportieve fietsers en recreatieve fietsers.
– Fietsen naar het werk. Werkgevers stimuleren hun werknemers om op de fiets naar het werk te gaan, omdat ze graag gezonde en vitale mensen in hun bedrijf zien. Bedrijven hebben comfortabele fietsparkeervoorzieningen op een
centrale, goed bereikbare plek. Binnen zijn voldoende douches, kleedruimtes, opbergmogelijkheden voor kleding en laadmogelijkheden voor e-bikes. Alle fietsroutes naar de bedrijven zijn veilig, prettig en aantrekkelijk. Via een bedrijfslidmaatschap zijn de werknemers lid van de Fietsersbond.

Een directe fietsverbinding over De Koppeling.
Om Noord- en Zuid Houten beter met elkaar te verbinden. Het betreft hier een doorgaand fietspad vanuit de Loerikseweg, Stationserf, over de Koppeling (voor alleen fietsers en voetgangers) naar de Albert Pistoriusweg.
(kaart uit Ruimtelijke Koers 2040)

Afbeelding1

Een fietstunnel naar de Duwboot en verder.
Met aansluiting Heemsteedseweg/Veerwagenweg en daarmee de fietsverbinding bedrijventerrein Rondeel/Van der Valkhotel in de richting van het Amsterdam-Rijnkanaal en de fiets-route naar Nieuwegein.

Afbeelding4

Doorfietsroute Culemborg-Geldermalsen en verder.
Met de fietsverbinding over de Lek naar Culemborg, langs of in de buurt van de bestaande spoorbrug. Daardoor ontstaat de doorgaande fietsroute Utrecht (USP) – Houten – Culemborg – Geldermalsen – Zaltbommel – Den Bosch.

Afbeelding2

Realiseer de doorfietsroute naar Wijk bij Duurstede.
Deze route loopt vanuit Houten langs de Beusichemseweg, voorlangs de Goyerbrug en verder langs het Amsterdam-Rijnkanaal. Het deel van de Beusichemseweg tot ’t Goy heeft een vrij liggend fietspad. Langs het tweede deel van de Beusichemseweg tot de Goyerbrug is een vrijliggend fietspad nodig. Dat pad loopt dan verder langs het kanaal naar naar Wijk bij Duurstede.

Afbeelding5

Zorg voor auto- en motorluwe Lekdijk.
Hierdoor wordt veilig en aangenaam fietsen mogelijk op het traject Wijk bij Duurstede – Schoonhoven.

Afbeelding6

Categorieën