januari 2022

Resultaten fietsenquête van de Fietsersbond Houten

In het plaatselijke Groentje, de website van FBH en via sociale media zijn de bewoners van Houten en het buitengebied gevraagd een online enquête in te vullen over hun fietsbeleving in Houten en omstreken. Bijna 400 inwoners uit de gemeente Houten hebben de enquête ingevuld. Met de resultaten kan de Fietsersbond Houten beter inschatten wat leeft op het gebied van fietsen en wat nog kan worden verbeterd.

De respondenten hebben hun mening gegeven over verschillende aspecten zoals fietsgedrag, fietsparkeren, veiligheid, onderhoud fietspaden, kinderen en fietsen en het stimuleren van het fietsgebruik door de werkgever. In de Powerpointpresentatie, getoond tijdens de ALV van 3 februari jl., worden de belangrijkste resultaten besproken. Een paar highlights bespreken we hier kort. Een uitgebreider overzicht staat in de Powerpoint.

Fietsparkeren
De klemmen om je fiets te parkeren zijn te krap en te onhandig om je fiets aan vast te maken. Dat vastmaken is geen overbodige luxe. Bij 26% van de deelnemers is ooit een fiets gestolen, waarvan de helft in het centrum.

Veiligheid
Vooral bezorgers op scooters en e-bikes maken dat men zich wel eens onveilig voelt op de fietspaden. Hetzelfde geldt voor de bezorgbakfietsen. In het buitengebied zorgen vooral de hoge snelheden van gemotoriseerde weggebruikers voor onveiligheid. Op diverse plekken mist men verlichting en witte strepen langs wegen en paden, onder andere naar Odijk en van de Schalkwijksebrug naar de Goyerbrug wordt een fietspad node gemist.

Onveilige locaties
Op basis van de resultaten hebben we een lijst van onveilige locaties samengesteld. Deze locaties worden in de loop van het jaar bekeken en beoordeeld door de FBH.

Interessant is verder dat ruim 40% van de invullers met de fiets naar school of werk gaat.

En nu?
De resultaten vragen om een verdere uitwerking zoals bijvoorbeeld van de vele onveilige locaties die werden gemeld. Veiliger fietsen in het buitengebied is voor de Fietsersbond Houten een belangrijk aandachtspunt en FBH zal daar in de loop van het jaar verder onderzoek naar verrichten. Bovendien worden de uitslagen van de enquête onder de aandacht gebracht van de gemeente Houten en besproken tijdens het gemeentelijk overleg met de FBH.

Hier kun je een powerpoint met de resultaten downloaden.

Categorieën