Fietskieswijzer 2022

Fietskieswijzer gemeenteraadsverkiezingen Houten 2022

Alle Houtense politieke partijen vinden fietsen en lopen belangrijk GroenLinks, NatuurlijkHouten en ChristenUnie op één, direct gevolgd door D66 en PvdA

totaaltabelkop

Dat blijkt uit de vergelijking van de verkiezingsprogramma’s door de Fietsersbond Houten. De Fietsersbond vroeg de Houtense politieke partijen voorstellen in hun programma’s op te nemen waardoor Houten nog meer een prettige, veilige, gezonde en comfortabele stad wordt voor jong tot oud. Met goede doorgaande fiets- en looproutes is Houten veiliger, gezonder en duurzamer en hoeft er minder auto gereden te worden. Goede doorgaande fietsroutes in de regio, zoals met Utrecht, Culemborg, Bunnik en Wijk bij Duurstede, maken het aantrekkelijker de fiets te nemen en de auto te laten staan.

De meeste en de beste voorstellen voor comfortabel en veilig fietsen hebben GroenLinks, NatuurlijkHouten en de ChristenUnie. De partijen scoren respectievelijk 18, 16 en 13 sterren. De kopgroep wordt direct gevolgd door D66 en PvdA met elk 11 sterren. Mooie scores zijn er verder voor ITH en SGP elk met 9 sterren. Met elk 5 sterren volgen CDA, VVD en Houten Anders, waarmee ook deze partijen laten zien dat ze fietsen en lopen in Houten en buitengebied belangrijk vinden.

De verkiezingsprogramma’s zijn beoordeeld op voorstellen ingedeeld in zes hoofdstukken gebaseerd op de wensen die de Fietsersbond Houten vorig jaar zomer aan de politieke partijen heeft voorgelegd. Daaraan is een zevende hoofdstuk toegevoegd met de extra’s die partijen zelf nog hebben toegevoegd.

Hoofdstukken
1. Goede fiets- en wandelpaden
2. Houten autoluw
3. Meer fiets en minder autoparkeren
4. Veilig fietsen in het buitengebied
5. Volwaardige fietsroutes naar de buurgemeenten
6. Fietsen stimuleren
7. Overig: extra’s in de programma’s

Scores

Hieronder de totaalscores weergegeven in een tabel. De vijf betere ‘fietspartijen’ met 11 tot 18 sterren zijn weergegeven in de groene zones. Dat zijn GroenLinks, NatuurlijkHouten, ChristenUnie en D66 en PvdA. In de gele zone zitten ITH en SGP partijen met een score van 9 sterren. Daarna volgen in de oranje zone CDA en Houten Anders elk met 5 sterren. De toekenning van sterren is gebaseerd op de vergelijking van de programma’s met de voorstellen die de Fietsersbond aan de partijen heeft voorgelegd.
De staafdiagram maakt de positie van de partijen in één oogopslag duidelijk.

In de tabellen per hoofdstukken is behalve de waardering met sterren ook de teleurgestelde ?(sad face) opgenomen. Dat is vanwege onze teleurstelling dat voor dat hoofdstuk geen voorstellen zijn opgenomen en/of het autogebruik geen strobreed in de weg wordt gelegd.
Daarmee wordt geen echte keus voor de wandelaar en fietser gemaakt. Minder autobewegingen maakt het voor fietsen en lopen nu eenmaal veiliger.

totaaltabel
grafiek wandelfietsop1

1. Goede fiets- en wandelpaden

Het is belangrijk dat in heel Houten goede en veilige doorgaande fiets- en looproutes zijn. De fietsroutes moeten geschikt zijn voor alle fietsen met voldoende ruimte voor bijzondere fietsen zoals driewielfietsen, bakfietsen en cargobikes en veilig genoeg voor e-bikes. Fietspaden zijn tenminste 4 meter breed. Op de drukke verbindingen met 2-richtingpaden naar Noordwest en rond het Centrum moeten de paden 5 meter breed zijn. De maximum snelheid is 25 km/u. In de drukke gebieden als Centrum, Castellum en Oude Dorp delen fietsers en voetgangers de openbare ruimte. Fietsers passen als gast hun snelheid aan op plaatsen die vooral bedoeld zijn om te lopen en te wandelen. Rondom deze drukke gebieden komen vlotte fietsroutes beschikbaar waardoor je als doorgaande fietser vanzelf kiest voor een route om het drukke gebied heen.

tabel fietsenwandelpaden

2. Autoluw

De bebouwde kom van Houten wordt autoluw met een maximumsnelheid voor voertuigen van 30 kilometer per uur. Hoe minder autobewegingen hoe veiliger. Bevoorrading gebeurt zoveel mogelijk met transportfietsen in plaats van bestelauto’s. Zorg voor afhaalplekken in de winkelcentra en/of aan de rand van de woonwijken.
Verlaag de parkeernorm om te beginnen in de nieuwe wijken en in het Centrum, in Castellum en in het Oude Dorp. Daar geldt parkeren voor vergunninghouders. In nieuw te bouwen wijken zijn er centrale parkeerplekken om straten autoluw te houden. Bij winkels, in parkeergarages en bij sportlocaties geldt betaald parkeren.

autoluw

3. Meer fiets- en minder autoparkeren

Zorg voor voldoende fietsparkeergelegenheden van een goede kwaliteit. Veel mensen gebruiken dagelijks hun fiets om naar het station of ov-halte te gaan en vanuit daar verder te reizen. Daarvoor zijn voldoende en goede bewaakte fietsparkeerplekken nodig bij treinstations en ov-haltes.
Bij de aanleg van nieuwe fietsparkeervoorzieningen moet rekening gehouden worden met verschillende soorten fietsen. Voor vrachtfietsen en bakfietsen zijn fietsparkeer-plaatsen met laad- en losplekken belangrijk.
Bij de bouw of verbouw van appartementengebouwen is het voorschrift nodig dat er voldoende (binnen-) parkeerruimte is voor alle soorten fietsen zodat bewoners ook hun driewielfietsen, bakfietsen en andere speciale fietsen veilig kunnen parkeren.
Ontwerp alle nieuwbouwgebieden met de voetganger en de fietser als uitgangspunt. Bewoners en bezoekers kunnen hun fiets voor de woningen parkeren.

meerfietsminderautoparkeren

4. Veiliger fietsen in het buitengebied

Voer buiten de bebouwde kom een maximum snelheid van 60 kilometer per uur in op alle wegen zonder vrijliggend fietspad. Maak waar mogelijk landwegen alleen bereikbaar voor bestemmingsverkeer. Maakt een weg deel uit van een doorgaande fietsroute of bijvoorbeeld een knooppuntroute, richt deze dan in als fietsstraat. Auto’s en landbouwvoertuigen zijn dan te gast en er geldt een maximum snelheid van 30 km/u.

veilig buitengebied

5. Volwaardige fietsroutes naar en met de buurgemeenten

Zorg voor uitstekende fietsverbindingen met de hele regio, en natuurlijk met de woonkernen ’t Goy, Schalkwijk en Tull en ’t Waal. Waar nodig zet Houten zich bij provincie en buurgemeenten in voor het realiseren van deze routes. Verder zijn in het buitengebied recreatieve routes van hoge kwaliteit van belang.

fietsroutes buurgemeenten

6. Fietsen stimuleren

Met een pakket maatregelen kan fietsen nog meer worden gestimuleerd. Het doel van de maatregelen is dat in 2025 meer dan 50 procent van alle verplaatsingen binnen de bebouwde kom per fiets gebeurt.
Het gaat onder meer om:
– Fietsbezit. Iedereen in Houten moet een fiets kunnen hebben.
– Fietservaring. Elk kind heeft een fiets en heeft op achtjarige leeftijd genoeg fietservaring opgedaan om zelfstandig en veilig te kunnen fietsen. De fietsroutes naar school zijn veilig. Het wegbrengen met de auto wordt ontmoedigd door zones te maken waarin het op schoolspitstijden verboden is met de auto te komen.
– Fietsactiviteiten. Fietsen wordt gestimuleerd door het organiseren van activiteiten die fietsen voor iedereen mogelijk maken.
– Fietsdag. Jaarlijks is er een Houtense Fietsdag om het fietsgeluk samen te vieren.
– Fietsen naar het werk. Werkgevers stimuleren hun werknemers om op de fiets naar het werk te gaan.

stimuleren

7. Overig: extra voorstellen van de partijen

extra voorstellen

Categorieën