Uitnodiging voor de digitale

Algemene Ledenvergadering Fietsersbond afdeling Houten

Aanmelden
Het is noodzakelijk je voor deelname aan deze digitale ledenvergadering aan te melden.
Je ontvangt dan een link om te kunnen inloggen.
Meld je aan per mail via [email protected]

Agenda
1. Opening en verwelkoming
2. Verslag ALV 1 februari 2023
3. Jaarverslag 2023
4. Financieel verslag 2023 en begroting 2024*
5. Verkiezing bestuur
6. Voorstellen jaarplan 2024
7. Rondvraag
8. Sluiting (uiterlijk 21.30 uur)

Na aanmelding ontvang je een link om in te loggen en vergaderstukken.

Naast deze vooral huishoudelijke vergadering, worden een drietal inhoudelijke fietscafé’s gehouden. De thema’s van de fietscafé’s zijn gericht op het beleid voor Fietsgemeente 2028.

Fietscafés:
• donderdagavond 15 februari
• woensdagavond 29 mei
• woensdagavond 16 oktober

Categorieën