Fietskieswijzer

Fietskieswijzer gemeenteraadsverkiezingen Houten 2018

Download hier deze fietskieswijzer als pdf.

Met de Fietskieswijzer toetst de Fietsersbond Houten de verkiezingsprogramma’s van de Houtense politieke partijen op fietsvriendelijkheid. De Fietsersbond Houten vergelijkt de verkiezingsprogramma’s met de ambities waaraan Fietsstad Houten volgens de Fietsersbond voor de toekomst moet voldoen.

Ambities

Fietsstad Houten is een prachtig resultaat en bekroont dat Houten anno 2018 voldoet aan hoge standaarden. Verkiezingsprogramma’s gaan vooral over ambities voor de toekomst.

Vandaag de dag staat de fiets in een ongekende belangstelling en wordt het fietsgebruik algemeen als één van de belangrijke oplossingen gezien voor de filedruk, de luchtverontreiniging, het ruimtebeslag door autoverkeer wegens de parkeerruimte en aan- en afvoerwegen naar en in steden. Fietsgebruik levert bovendien een belangrijke bijdrage aan de gezondheid. E-bike, de speed-pedelec en interlokale snelfietsroutes hebben hun intrede gedaan. Dat betekent dat veel Nederlandse gemeenten de handschoen hebben opgepakt en met verve fietsvoorzieningen verbeteren en realiseren.

De Fietsersbond Houten heeft de ambities vertaald in vijf rubrieken. De  extra ambities die partijen hebben, vermelden wij in de rubriek Overig.

De ambities in de verkiezingsprogramma’s waarderen we met

 1. Fietsgebruik en fietscultuur
 2. Fietsstad en fietskennis
 3. Infrastructuur, en  e-bikeproof
 4. Regionale verbindingen
 5. Fietsparkeren
 6. Overig

Beknopt

De standpunten van partijen zijn in de tabellen beknopt weergegeven. Klik hieronder op het logo van de partijen om het volledige verkiezingsprogramma te kunnen lezen.

Klik hier voor een overzicht van links naar de programma’s van de politieke partijen.

Samenvatting

In de grafiek hieronder de totaalscore – het aantal sterren – van de fietsvriendelijkheid in de verkiezingsprogramma’s. Alle partijen hebben fietsbeleid en fietsvriendelijke punten in hun programma. Drie partijen steken er bovenuit met heel veel fietsambities. Dat zijn Groen Links met 13 sterren, op de voet gevolgd door D66 met 12 sterren en als goede derde het CDA met 11 sterren.De middenmoot wordt verrassend genoeg aangevoerd door ITH met 8 sterren. Verrassend want deze partij eindigde vier jaar geleden onderaan met 3 sterren. Daarna volgen ChristenUnie, PvdA en SGP elk met 6 sterren. Onderin de middenmoot de VVD met 5 sterren; vier jaar geleden waren dat er nog 6. Dat De VVD heeft beslist geen fietsonvriendelijk programma, maar in de vergelijking met andere partijen is het net wat minder. Dat komt onder meer omdat de VVD de fiets niet zo nodig een bevoorrechte positie ten opzicht van de auto wil geven. Helemaal onderaan bengelt Houten Anders. Houten Anders legt de nadruk op fietsveiligheid en behouden en versterken van de vooruitstrevende positie maar werkt dat nauwelijks uit.

Mate van fietsvriendelijkheid in ✰ en ‘Duim omlaag’
✰✰✰ zeer fietsvriendelijk
✰✰ meer fietsvriendelijk
✰ fietsvriendelijk
‘Duim omlaag’ geen voorstellen

Overzicht fietsvriendelijkheid
Scores-totaal

De ambities

 1. Fietsgebruik en fietscultuur
 • Fietsgebruik: In Fietsstad Houten is de fietsinfrastructuur beter dan het fietsgebruik. Houten zit in de middenmoot van de Nederlandse gemeenten. Bewoners van Houten moeten nog meer worden uitgenodigd of verleid om te gaan fietsen. Het stimuleren van het fietsgebruik vergt de gerichte benadering van doelgroepen, zoals jongeren, gezinnen, ouderen, werkenden (woon-werk-verkeer).
 • Fietsgedrag: In Houten moet veilig gefietst kunnen worden! Onder meer door beïnvloedingsprogramma’s op (middelbare) scholen moet onveilig fietsgedrag worden teruggedrongen.
1-Fietsgebruik
 1. Fietsstad en fietskennis
 • Fietsstad-zijn houdt niet alleen in dat er veel gefietst wordt maar ook dat veel in Houten in het teken staat van de fiets. In Houten kan de betekenis van de fiets worden versterkt door:
  • een fietsmonument, fietsmuseum, fietscafé
  • Met lokale ondernemers moet de gemeente Houten werken aan versterking van de rol van de fiets in de economische activiteiten. Bedrijven, organisaties en ondernemers die zich bezig houden met alles wat te maken moeten actief door Houten worden ondersteund.
  • Houten moet een ‘Fietseffectrapportage’ ontwikkelen om de impact van (ruimtelijke) ontwikkelingen op het fietsgebruik en fietsverkeer te onderzoeken en te zorgen dat fietsverkeer geen bijrol krijgt.
  • Fietskennis: Houten moet trots zijn op haar fietsinfrastructuur en fietskennis en -ervaring en die delen onder andere door een Fietscongres.
  • E-bikestad van Nederland worden. Zowel op het gebied van de ‘gewone’ fiets , de e-bike en het gebruik van de speed-pedelec voor langere afstanden (alternatief voor woon-werkverkeer per auto) moet Houten koploper zijn in Nederland.
2-Fietsstad
 1. Infrastructuur, en  e-bikeproof
 • Alle hoofdfietsroutes en de voornaamste nevenverbindingen moeten voorzien worden van rood asfalt, voldoende breed zijn en goed onderhouden. De fietsinfrastructuur moet om het jaar integraal geëvalueerd worden door middel van een scan.
 • Voor e-bikes moeten er voldoende elektrische laadpalen worden geplaatst onder andere bij ’t Rond, Het Oude Dorp, Castellum en op strategische plaatsen in de buitengebieden.
3-Infrastructuur
 1. Regionale verbindingen
 • Naar omliggende gemeenten moeten snelfietsroutes worden gerealiseerd, zoals naar Utrecht, Utrecht-De Uithof, Vianen, Nieuwegein, Wijk bij Duurstede en Culemborg zijn.
 • De bewegwijzering van het Fietsnet moet worden uitgebreid naar de buitengebieden en de buurgemeenten, zodat de fietser niet meer hoeft te verdwalen.
4-Reginale-verbindingen
 1. Fietsparkeren
 • Bij sportvelden, sportcentra, scholen, winkels, theater en locaties met recreatiedruk moeten voldoende fietsparkeerplaatsen zijn. Het aantal fietsparkeerplekken in beide fietstransferia moet worden uitgebreid met voldoende ruimte voor (bredere) e-bikes, bakfietsen en andere speciale fietsen. Uitbreiding van fietsparkeerplekken gaat zo nodig ten koste van autoparkeerplaatsen.
5-Fietsparkeren
 1. Overig
 • Andere fietsambities van partijen.
6-Overig1