Fietskieswijzer gemeenteraadsverkiezingen

Overzicht fietsvriendelijkheid

Met de Fietskieswijzer toetst de Fietsersbond Houten de verkiezingsprogramma’s van de Houtense politieke partijen op fietsvriendelijkheid. De Fietsersbond Houten vergelijkt de verkiezingsprogramma’s met de ambities waaraan Fietsstad Houten volgens de Fietsersbond voor de toekomst moet voldoen.

Klik hier om de onderbouwing van de scores in de grafiek te lezen.

Download hier de complete fietskieswijzer als pdf.

Categorieën