gezellige bijeenkomst in gastvrij Vélodrome

Ledenvergadering

ledenvergadering

Op woensdag 22 januari hebben we onze jaarlijkse afdelings-ledenvergadering gehouden. Net als in eerdere jaren hebben we voor de pauze teruggekeken op 2019 en vooruitgekeken naar 2020. Ook was er het traditionele aftreden en bij acclamatie herbenoemen van het bestuur. Eén van de zeven bestuurders was niet herkiesbaar. We hebben dus nog een vacature, want er hadden zich geen kandidaten gemeld. Na de pauze waren er twee sprekers die wat kwamen vertellen over Houtense fietsonderwerpen.

formele deel ALV

De jaarlijkse afdelings-ALV voltrok zich volgens beproefd recept. We mochten weer gebruik maken van de gastvrijheid en de mooie ruimte van WTC Houten (met dank aan Cor). Na het klaarzetten van de tafels en stoelen en het installeren van de beamer druppelde iedereen binnen. We werden voorzien van een kopje koffie of thee en konden op tijd beginnen. Johan deed verslag van waar we in 2019 bij betrokken zijn geweest en JanPeter nam ons mee naar waar we in 2020 mee aan de slag willen. Zoals het hoort kwamen er bij diverse onderwerpen reacties uit de zaal, bijvoorbeeld over bestelbusjes op de fietspaden. Uiteraard nemen we wat besproken is mee naar de eerste bestuursvergadering en laten we de leden weten wat we er mee willen doen in 2020.

Een bijzonder moment was het aftreden van Jan Krijger als bestuurslid. Na zo’n 10 jaar doet Jan een stapje terug. Hij zal nog wel betrokken blijven onder andere in het UFO (Utrechts Fiets Overleg). Jan is onze infra-specialist en in die hoedanigheid lastig te vervangen. Gelukkig mogen nog wel gebruik blijven maken van zijn kennis op dit gebied.

Positief aan het vertrek van Jan is dat hij invulling geeft aan de gewenste verjonging van het bestuur. Hopelijk vinden we dit jaar nog iemand die het bestuur wil komen versterken zodat we echt kunnen verjongen. Ondergetekende is nu al 6 jaar de Benjamin en inmiddels de 50 gepasseerd…

presentatie Fietsfort

Na de korte pauze, traditioneel deden we over het eerste deel langer dan gepland, was er eerst een presentatie over het Fietsfort. Plaatsgenoot Daniël van Geest presenteerde zijn plannen om van fort Honswijk een fietsbelevingsmuseum te maken.

Iedereen was enthousiast over wat hij vertelde en liet zien. Het is een mooie kans om zowel Houten als het fietsen nog beter op de kaart te zetten. De gemeente is als eigenaar van het fort eerst bezig met renovatie-werkzaamheden, een nieuwe bestemming zal nog een paar jaar op zich laten wachten. Wij hopen dat gekozen wordt voor het Fietsfort zodat Daniël zijn droom kan realiseren.

presentatie Ruimtelijke Koers

Als afsluiter van de avond een onderwerp met wat meer aanleiding voor discussie. Jan-Anne Waagmeester van Bureau Goudappel-Coffeng vertelde over de positie van de fiets in de Ruimtelijke Koers. Dit is het lange termijn plan van de gemeente Houten om 5.000 woningen te bouwen. Anne-Jan is hier als adviseur bij betrokken, toegespitst op de mobiliteit en de (fiets)infrastructuur. Het ging niet alleen over de eventuele uitbreidingslocaties en extra woningbouw in het centrum en rond De Molen, maar ook over de kansen die dit biedt voor het verbeteren van de bestaande fietsinfrastructuur. Er bleken veel overeenkomsten te zijn tussen het toekomstbeeld dat Jan-Anne presenteerde en onze eigen Fietsersbond-visie. Besluitvorming binnen de gemeente zal later dit jaar plaatsvinden, de uitvoering loopt tot 2040.

Tot slot

Na afloop hebben we onder het genot van een hapje en een drankje nog nagepraat. Het was na twaalven voordat het licht uitging. Voor wie er niet bij kon zijn staan hieronder de documenten van de ALV:
Agenda
Verslag ledenvergadering 16 januari 2019
Jaarverslag 2019
Presentatie met terugblik op 2019 en financieel overzicht
Presentatie over wat ons te wachten staat in 2020
Presentatie Anne-Jan Waagmeester

Categorieën